• 🏠
 • Финский
 • Финская грамматика

  1 Harjoitus 10. Sivu 166
  2 Harjoitus 13. Sivu 168
  3 Harjoitus 16. Sivu 172
  4 Harjoitus 17. Sivu 172

  Objecti

  Genetiivi

  Partitiivi

  Tulos = Asia on valmis.Prossessi = Asia ei ole valmis.
  Luin lehden aamulla.Nyt minä luen lehteä.
  Äiti siivoaa keittiönÄiti siivoaa keittiötä ja poika leikkii lattialla.
  HUOM!
  Kenet?
  minutmeidät
  sinutteidät
  hänetheidät

  Vien sinut autolla kouluun.
  Tunnetko heidät?

  Negatiivinen lause

  Jessica ei tunne häntä.
  Minun ei tarvitse ostaa sanakirjaa.
  Älä pelkää pimeää!

  Ainesanat

  Juotkl teetä?
  Sinun täytyy syödä myös salattia.
  Juo paljon vettä, kun olet sairas!

  Verbi + P

  Minä opiskelen matematiikkaa.
  Minun täytyy auttaa äitiä.
  Älä häiritse minua!

  002_SM2_Kap1_010_imperfekti

  Imperfekti

  o, ö, u, y
  pysyvät
  sanon sanoin
  säilön säilöin
  puhun puhuin
  kysyn kysyin
  a, ä, e, i
  menevät pois
  odotan odotin
  pidän pidin
  opiskelen opiskelin
  uin uin
  HUOM! hän-persoona:Ei pitkää vokaalia! hän odotti... hän puhui... hän avasi...
  a → o
  jos verbissä on 2 tavua ja
  jos 1. tavussa on a
  alan aloin
  laulan lauloin

  002_SM2_Kap4_010_neg_imperfekti

  Negatiivinen Imperfekti
  Verbityyppi 1 ja 2
  nut/nyt + neet
  asuasyö
  🠋🠋
  enasunutensyönyt
  etasunuthän eisyönyt
  hän eiasunuthän eisyönyt
  emmeasuneetemmesyöneet
  etteasuneetettesyöneet
  he eivätasuneethe eivätsyöneet
  HUOM! tietää
  en tietänyt / en tiennyt
  emme tietäneet / emme tienneet  Verbityyppi 3
  nut/nyt + neet lut/ + leet
  sut/syt + rut/ryt + reet
  tullapes
  🠋🠋
  entullutenpessyt
  ettullutetpessyt
  hän eitulluthän eipessyt
  emmetulleetemmepesseet
  ettetulleetettepesseet
  he eivättulleethe eivätpesseet
  Verbityyppi 4, 5 ja 6
  nnut/nnyt + nneet
  osata tarvita paeta
  🠋🠋🠋
  enosannutentarvinnutenpaennut
  etosannutettarvinnutetpaennut
  hän eiosannuthän eitarvinnuthän eipaennut
  emmeosanneetemmetarvinneetemmepaennut
  etteosanneetettetarvinneetettepaennut
  he eivätosanneethe eivättarvinneethe eivätpaennut

  002_SM2_Kap5_015_perfekti

  Perfekti
  olen
  olet
  on
  + nut/nyt olen syönyt/asunut
  olet syönyt/asunut
  on syönyt/asunut
  olemme
  olette
  ovat
  + neet olemme syöneet/asuneet
  ovat syöneet/asuneet
  olette syöneet/asuneet
  Negatiivinen Perfekti
  en
  et
  ei
  ole + nut/nyt en ole syönyt
  et ole syönyt
  ei ole syönyt
  emme
  ette
  eivät
  ole + neet emme ole syöneet
  ette ole syöneet
  eivät ole syöneet

  Форма глагола в Perfekti такая же как и в Negatiivinen Imperfekti

  002_SM2_Kap5_020_joku.php

  Joku Jokin
  JOKUJOKIN
  NjokuNjokin
  P jotakuta P jotakin
  V jo...ku... V jo...kin

  Форма глагола в Perfekti такая же как и в Negatiivinen Imperfekti

  🔝
  Расшарить в соцсетях: